מדרסים תפקודיים / פונקציונליים, תפקידם לגרום לשינוי בתנועת כף הרגל.  מדובר באביזר שמבצע טיפול בכף הרגל ולא רך משמש כמצע רך לדריכה. כיוון שמדובר במדרס ביומכני המשפיע על תנועת כף הרגל, יש להקפיד על התאמה מושלמת למנח כף הרגל. ההתאמה נעשית באמצעות לקיחת מידה מדויקת של מנח הרגל באמצעות הטבעת גבס או סריקה ממוחשבת ויצירת מדרס ייחודי.למדרסים נוספים